روش های غیر جراحی

1 - دارو
2 - فیزیوتراپی
3 -فیزیوتراپی پیشرفته
4 - کابردیرآلیتک یا مانیپولاسیون (جااندازی مهره ای )
5 - طب سوزنی
6 - هومیوپاتی
به طور کلی در درمان های غیر جراحی دیسک های ستون فقرات به طرق مختلف سعی می شود که التهابی که در یک دیسک در اثر یک حرکت اشتباه به وجود امده و به اعصاب محیطی آسیب زده است را از بین برد و آسیب اعصاب به وجود امده را ترمیم نمود و نیز از به وجود امدن اسیب بیشتر به اعصاب وپیشرفت بیماری جلوگیری کرد که مورد اخر توسط ورزشهایی که به بیماران داده می شود , انجام می گیرد .