شکست جراحی دیسک کمر

1- زود عمل کردن بیماران دیسک :چون دیسک کمر در اثر فشار کاری زیاد یا ضعف عضلات ستون فقرات و یا وجود هر دو باهم به وجود می آید که باعث عدم توازن بین فشاروارده به ستون فقرات و قدرت عضلات نگه دارننده ستون فقرات و از آنجا که در جراحی عضلات ستون فقرات برش داده می شود و عضلاتی که قبلا ضعیف بوده اند ضعیف تر می شوند واز انجا که فرد بعد از جراحی می خواهد به کارهایی که از قبل انجام می داده ,برگردد فرد معمولا همان کارهایی را که که قبلا انجام داده است را مجبور است که انجام دهد پس دیسک عمل شده یا دیسک بالایی یا پایینی دوباره عود می کند.
2- دیر عمل کردن : که یا با تحمل کردن یا با خوردن مسکن ها زیاد یا با انجام روش های درمانی غیر اصولی فرصت درمان مناسب از فرد گرفته شده است و زمانی هم که بخواهد جراحی کند فایده ای زیادی نمی بیند .
3- بعد عمل کردن جراح : جراحی مثل هر درمان دیگری کار فردی است که درآن اشتباهاتی می تواند انجام بگیرد.
4- عوارض بعد عمل جراحی :مثل هر جراحی دیگر جراحی کمر ممکن است موجب بروز عوارضی مثل چسبندگی محل عمل (که بسیار درمان ناپذیر است) آسیب و عفونت و آراکنوییدیت و....گردد.
5- عدم رعایت بیمار و انجام کارهای سنگین