توضیحی در مورد روش درمان دیسک

قبل از شروع توضیحات در مورد درمان دیسک لازم به ذکر است توضیحی در مورد روش درمان دیسک داده شود به طور عملی درمانهای پزشکی شامل 2 مورد درمان هستند :
1 – درمان های قطعی
2 – درمانهای کنترلی در مانهای قطعی حدود 10 درصد از بیمار های را شمال می شوند مثل آپاندیس که بیمار یک بار جراحی را انجام می دهد و دیگر بیماری بیماری به نام آپاندیسیت به سراغ فرد نمی آید. ولی 90 دصد بیماری های دیگر مثل دیابت – فشار خون و.....درمان کنترلی دارند مثل دیسک کمر که جزعی از آنها می باشد .
. دیسک کمر هم جزء این دسته ازبیماریها می باشد و بیمار مبتلا به دیسک نباید به دنبال درمان انی باشد .
درمان دیسک نیازمند زمان میاشد چون این بیماری به تدریج به وجود میاید و طبیعتا برای درمان ان زمان لازم است هر چند بعضی از بیماران ممکن است بسیار عالی جواب بگیرد و تا مدتها مشکلی پیدا نکند که این حالت بستگی به شدت اسیب وارد شده به دیسک وعصب و سیستم عصبی بدن بیمار دارد .
هدف درمان در بیماری دیسک این نیست که بیماری را از بین ببریم بلکه هدف تحت کنترل در آوردن بیماری است .
حتی جراحی هم یک روش کنترلی در درمان دیسک است و به همین دلیل است که دوباره دیسک بعد از جراحی عود می کند.
درمان دیسک کمر و گردن به 2 روش قابل درمان است:
1 – روش غیر جراحی
2 – روش جراحی
موارد لازم برای جراحی یعنی چه موقع نیاز به جراحی وجود دارد:
1 – عدم کنترل ادرار یا مدفدع ( بی اختیاری ادراری یا مدفوعی )
2 – فلج پیشرونده اندام ها ( دست و پا)
3 – در مواردی که بیمار 3 ماه هم درمان های غیر جراحی را پشت سر بگذارد و جواب به درمان ندهد در موارد 1 و 2 جراحی یک روش اورژانس می باشد چون اگر بعد از 72 ساعت تا حداکثر یک هفته درمان فوری انجام نشود احتمال بداشت ضایعه به وجود آمده زیاد نیست متاسفانه به خاطر این علایم که بسیار ناشایع هستند بیماران از ترس به وجود آمدن این علایم بسیار زود به جراحی تن داده که باعث عوارض زیادی در آینده خواهد شد.
یکی دیگر از دلایل تعداد بالای انجام جراحی در ایران این است که جراحیها براساس معیار های فوق که در کتاب های رفرانس مطرح شده است اتفاق نمی افتند بلکه بر اساس میزان پارگی دیسک در MRI جراحی انتخاب می شود بر این معنی که اگر در MRI اندازه پارگی دیسک در حد درجه 3یا 4 ویا حتی در بعضی بیماران در حد درجه 2 باشد جراحی به عنوان روش درمانی انتخاب می شود .