More Website Templates at TemplateMonster.com!

روش های تشخیص مشکلات ستون فقرات

1-MRI
2-نوار عصب و عضله EMG-NCV
3-عکس برداری رادیوگرافی
4-آزمایش خون
ستون فقرات را چهار گونه می توان بررسی کرد:
1- بررسی آناتومیک که با MRI قابل انجام است.
2- بررسی فیزولوژیک ( عملکردی ) که با نوار عصب – عضله قابل انجام است.
3- عکس رادیوگرافی در بررسی انحراف ستون فقرات مثل اسکولیور و کیفوز و یا در سرخوردگی مهره ای کاربرد دارد.
4- آزمایشا ت خون در بررسی بیمارهای عفونی یا روماتیسمی که نتوانند ستون فقرات را درگیر کنند کاربر دارند.
بررسی ستون فقرات مانند خرید یک خانه است . بررسی آناتومیک مثل بررسی ظاهر بیرونی خانه است ولی بررسی فزیولوژیک مثل بررسی و دیدن درون خانه است .
نکته مهم :یک سوالی که پیش ما آید این است که بسیاری از بیماران درد کمر دارند و علایم درد های سیا تیکی دارند ولی نوار عصب و عضله و یا MRI چیزی دال بر آن نشان نمی دهد .
دلیل این حالت 3 مورد است:
1-خطای تحریکی
این حالت به این دلیل به وجود می آید که بیماری ساتیک یا دیسک گردن در حال به وجود آمدن است ولی هنوز دیسک پاره نشده است که در MRI چیزی دیده نمی شود با آسیب به عصب نزده است است که چیزی در نوار عصب و عضله دیده شود چون نوار عصب و عضله آسیب را نشان می دهد و تحریکات خفیف را نشان نمی دهد و این حالت در افرادی به وجود می آید که آستانه تحریک پایین تری دارند و به درد حساس تر هستند یا استرس ذهنی زیادی دارند .
این حالت مثل دزدگیر برخی از اتومبیل ها است که بعضی از پایین دزدگیرها به خاطر حساسیت پایین آن با کوچکترین فشاری آژیر دزدگیر به صدا در می آید ولی بعضی از دزدگیرها باید با فشار زیاد آنرا تحریک کرد .
مدل اول که زود آژیر به صدا در می آید مثل افراد حساسی هستند از این نظر که بیماری رودتر خود را نشان می دهد بسیار خوب است چون قبل از به وجود آمدن آسیب می توان بیمار را درمان کرد ولی عیب آن این است که بیمار تا راه درست را پیدا کند بسیار طول می کشد و اکثر درمان های اشتباهی را انجام می دهند چون اکثر پزشکان به این بیمار می گویند که شما مشکلی ندارید.
مدل دوم آژیر بسیار دیر به صدا در آید هم علامت خوبی نیست چون معمولا موقعی بیماران مراجعه می کنند که معمولا آسیب فرد بسیار زیاد شده است.
2- خطای انسانی
میزان صحت جواب نوار عصب وعضله به میزان دقت و مهارت پزشکی که ان را انجام می دهد ارتباط دارد . اگر فرد انجام دهنده دقت لازم را نداشته باشد
می تواندباعث تشخیص اشتباهی شود . یا در بعضی افراد موقع گرفتن MRI از دیسک ,اگر برشی که از دیسک گرفته می شود شامل دیسک مشکلدار
نباشد . در این مواقع آن دیسک بیرون زده , خودش را در MRI نشان نمی دهد.
3- خطای دستگاه
چون در MRI فرد در حالت درازکشیده است.فشار وزن روی ستون فقرات او قرار نمی گیرد به همین خاطر ممکن است دیسک بیرون زده خودش را نشان ندهد.